Meer weten?

Vragen over BelRAI©

  • belrai@health.fgov.be
  • Contact center Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 02 524 97 97

Vragen met betrekking tot gebruikersauthentificatie en toegangsproblemen

  • Contactcenter eHealth: 02 788 51 55