Op 15.11.2018 werd BelRAI 1.0 afgesloten.

De oude BelRAI-applicatie, vanaf nu BelRAI 1.0 genoemd, werd vervangen door een nieuwe applicatie, BelRAI 2.0. Wegens juridische en technische aspecten was het onmogelijk om oude gegevens uit versie 1.0 over te zetten naar versie 2.0. 

Indien u niet in het bezit bent van een diploma van zorgberoep (ref. KB 78) en toch toegang tot BelRAI 1.0 hebt verkregen op basis van uw deelname aan een specifiek project, kan het voorkomen dat u niet automatisch toegang hebt tot BelRAI 2.0. Gelieve u in dat geval te wenden tot uw projectcoördinator die kan controleren of uw aanvraag gewettigd is en in dat geval kan zorgen dat u toegang krijgt.

Meer lezen over de overstap naar de nieuwe BelRAI 2.0-applicatie

 


 

De BelRAI Train-The-Trainer opleidingen zijn in volle voorbereiding.

Zoals beschreven in het BelRAI protocol staat het BelRAI-team onder andere in voor BelRAI Train-The-Trainer (TTT) opleidingen. Via deze opleidingen wil het BelRAI-team trainers opleiden die op hun beurt zorgverleners opleiden. Ook de gemeenschappen en gewesten kunnen, in coördinatie met het BelRAI-team, dergelijke opleidingen organiseren.

Een BelRAI TTT basisopleiding bestaat uit drie volledige dagen en vier halve dagen. Tijdens de eerste drie dagen wordt het gebruik van BelRAI en de BelRAI 2.0 webapplicatie toegelicht. De vier halve dagen dienen om allerlei BelRAI vragen die tijdens het eerste gebruik naar boven komen te bespreken zodat de trainers zich verder kunnen verdiepen in het BelRAI verhaal en het BelRAI gebruik.

Onderstaande tabel geeft weer welke doelstellingen er per dag worden beoogd.

Dag

Hoofddoelstellingen

Dag 1 (8u)

 • Weten wat BelRAI en BelRAI 2.0 is.
 • Leren hoe je BelRAI items moet invullen.
 • Leren hoe je individueel een BelRAI beoordeling invult op de BelRAI 2.0 webapplicatie.

Dag 2 (8u)

 • Vragen rond het invullen van BelRAI items bespreken.
 • Leren wat BelRAI resultaten zijn en hoe deze een hulpmiddel kunnen bieden om een kwalitatief persoonsgericht zorgplan op te stellen.
 • Weten hoe BelRAI achter de schermen werkt.
 • Leren wat de functionaliteiten (vb. multidisciplinair invullen) van de BelRAI 2.0 webapplicatie inhouden.

Dag 3 (8u)

 • Vragen rond het invullen van BelRAI items / BelRAI resultaten / BelRAI 2.0 webapplicatie bespreken.
 • Een idee krijgen van hoe je BelRAI kan implementeren in de eigen organisatie.
 • Meerwaarde van BelRAI kennen op cliënt-, organisatie- en beleidsniveau.
 • Weten hoe je als BelRAI trainer deel kan uitmaken van de Lerende BelRAI Gemeenschap.
 • Leren hoe je als BelRAI trainer training kan geven – didactische vaardigheden.

4 / 5 /6 / 7 (4 x 3u)

 • Vragen rond het invullen van BelRAI items / BelRAI resultaten / BelRAI 2.0 webapplicatie / geven van trainingen bespreken -> Lerende BelRAI Gemeenschap.
 • Verdere verdieping in BelRAI.

In 2018 hebben we ons in de eerste plaats gericht op BelRAI trainers binnen de Protocol 3 projecten en de projecten geïntegreerde zorg (Integreo). In 2019 krijgen ook andere geïnteresseerden de kans om een BelRAI TTT basisopleiding te volgen. Indien je interesse hebt om te fungeren als BelRAI trainer binnen jouw organisatie, stuur dan al zeker een mail met je naam en die van je organisatie naar belrai@health.belgium.be. Zo kunnen we je uitnodigen van zodra de opleidingsdagen gekend zijn.

Naast de BelRAI TTT basisopleiding worden ook specifieke BelRAI modules ontwikkeld.