Op 15.11.2018 werd BelRAI 1.0 afgesloten.

De oude BelRAI-applicatie, vanaf nu BelRAI 1.0 genoemd, werd vervangen door een nieuwe applicatie, BelRAI 2.0. Wegens juridische en technische aspecten was het onmogelijk om oude gegevens uit versie 1.0 over te zetten naar versie 2.0. 

Indien u niet in het bezit bent van een diploma van zorgberoep (ref. KB 78) en toch toegang tot BelRAI 1.0 hebt verkregen op basis van uw deelname aan een specifiek project, kan het voorkomen dat u niet automatisch toegang hebt tot BelRAI 2.0. Gelieve u in dat geval te wenden tot uw projectcoördinator die kan controleren of uw aanvraag gewettigd is en in dat geval kan zorgen dat u toegang krijgt.

Meer lezen over de overstap naar de nieuwe BelRAI 2.0-applicatie