Zoals beschreven in het BelRAI protocol zijn alle deelstaten akkoord om BelRAI te gebruiken als uniform beoordelingsinstrument in alle sectoren van welzijn en gezondheid. Hierbij is het belangrijk dat elke BelRAI gebruiker BelRAI op een correcte en uniforme manier hanteert. Enkel dan zijn BelRAI gegevens betrouwbaar en enkel dan wordt de meerwaarde van BelRAI zichtbaar. Het is bijgevolg essentieel dat iedereen die BelRAI gebruikt een BelRAI opleiding heeft gevolgd.

Indien we spreken over BelRAI opleidingen, maken we een onderscheid tussen BelRAI opleidingen voor gebruikers en BelRAI train-the-trainer opleidingen voor BelRAI trainers. Het BelRAI-team leidt via BelRAI train-the-trainer opleidingen gecertificeerde BelRAI trainers op. Gecertificeerde BelRAI trainers leiden  op hun beurt zorgverleners of BelRAI gebruikers op.

Naast BelRAI train-the-trainer opleidingen, kunt u bij het BelRAI-team ook terecht voor BelRAI introducties.

 

BelRAI introducties

U werkt in een zorgteam, u bent geïnteresseerd in BelRAI en u wil weten hoe dit werkt in de praktijk?

U hebt al van BelRAI gehoord maar u weet niet juist wat het is?

U wilt uw collega’s overtuigen van de meerwaarde van BelRAI op gebied van kwalitatieve zorgverlening?

U wilt uw organisatie of uw team laten kennis maken met BelRAI?

Dan kunnen wij u een ‘BelRAI introductie’ aanbieden! Stuur ons een e-mail (belrai@health.fgov.be) met de vraag voor een BelRAI introductie en we contacteren u om verdere afspraken te maken.

Of, schrijf u nu in op één van onze Nederlandstalige online BelRAI introducties:

 • Maandag 22/05, 10u tot 12u30: volzet
 • Donderdag 25 mei, 10u-12u30: volzet
 • Vrijdag 2 juni, 10u-12u30: volzet

Nadat u bent ingeschreven, ontvangt u nog een e-mail met een MS Teams link. 

Indien de online introducties volzet zijn, kan u zich steeds inschrijven op de wachtlijst. Van zodra er nieuwe data gekend zijn, ontvangt u een e-mail en kan u uzelf en/of andere collega inschrijven: LINK

 

BelRAI train-the-trainer basisopleiding

Om een gecertificeerde BelRAI trainer te worden, volgt u een BelRAI Train-The-Trainer (TTT) opleiding georganiseerd door het BelRAI-team. Ook de gemeenschappen en gewesten kunnen, in coördinatie met het BelRAI-team, dergelijke opleidingen organiseren.

Inhoud van deze opleidingen

Op dit moment zijn de BelRAI train-the-trainer opleidingen gefocust op ouderenzorg en chronische zorg, zowel ambulant als residentieel. In de nabije toekomst worden er ook BelRAI train-the-trainer opleidingen gepland met de focus op geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg.

Een BelRAI TTT basisopleiding bestaat uit drie volledige dagen en vier halve dagen. Tijdens de eerste drie dagen wordt het gebruik van BelRAI en de BelRAI 2.0 webapplicatie toegelicht. De vier halve dagen dienen om allerlei BelRAI vragen die tijdens het eerste gebruik naar boven komen te bespreken zodat de trainers zich verder kunnen verdiepen in het BelRAI verhaal en het BelRAI gebruik. Onderstaande tabel geeft weer welke doelstellingen er per dag worden beoogd.

Dag

Hoofddoelstellingen

Dag 1 (8u)

 • Weten wat BelRAI© en BelRAI© 2.0 is.
 • Leren hoe je BelRAI© items moet invullen.
 • Leren hoe je individueel een BelRAI© beoordeling invult op de BelRAI© 2.0 webapplicatie.

Terugkomdag 1 (3u)

 • Vragen rond het invullen van BelRAI© items/BelRAI© 2.0 webapplicatie bespreken
 • Intervisie rond het invullen van BelRAI© items

Dag 2 (8u)

 • Vragen rond het invullen van BelRAI© items bespreken.
 • Weten hoe BelRAI© achter de schermen werkt.
 • Leren wat de functionaliteiten (vb. multidisciplinair invullen) van de BelRAI© 2.0 webapplicatie inhouden.
 • Leren wat BelRAI© resultaten zijn en hoe deze een hulpmiddel kunnen bieden om een kwalitatief persoonsgericht zorgplan op te stellen.

Terugkomdag 2 (3u)

 • Vragen rond het invullen van BelRAI© items / BelRAI© resultaten / BelRAI© 2.0 webapplicatie bespreken
 • Intervisie rond het invullen van BelRAI© resultaten

Dag 3 (8u)

 • Vragen rond het invullen van BelRAI© items / BelRAI© resultaten / BelRAI© 2.0 webapplicatie bespreken.
 • Een idee krijgen van hoe je BelRAI© kan implementeren in de eigen organisatie.
 • Meerwaarde van BelRAI© kennen op cliënt-, organisatie- en beleidsniveau.
 • Weten hoe je als BelRAI© trainer deel kan uitmaken van de Lerende BelRAI© Gemeenschap.
 • Leren hoe je als BelRAI© trainer training kan geven – didactische vaardigheden.

Terugkomdag 3 (3u)

 • Vragen rond het invullen van BelRAI© items / BelRAI© resultaten / BelRAI© 2.0 webapplicatie / BelRAI© implementatie/ geven van BelRAI© opleidingen bespreken
 • Intervisie rond geven van BelRAI© opleiding

Terugkomdag 4 (3u)

 • Vragen rond het invullen van BelRAI© items / BelRAI© resultaten / BelRAI© 2.0 webapplicatie / BelRAI© implementatie/ geven van BelRAI© opleidingen bespreken
 • Evaluatie tot het verkrijgen van een BelRAI© trainer certificaat

 

Inschrijvingen

Heeft u interesse om BelRAI trainer te worden? Kijk hieronder naar de beschikbare data en schrijf u in. Per sessie zijn er maximaal 15 deelnemers (en minimum 10 deelnemers). Deze BelRAI train-the-trainers opleidingen zijn gratis.

BelRAI TTT met focus op ouderenzorg en chronische zorg

Voorlopig geen nieuwe data gekend

Via volgende link kan u zich op de wachtlijst zetten. Van zodra er nieuwe data gekend zijn, ontvangt u een e-mail en kan u uzelf en/of andere collega inschrijven: LINK WACHTLIJST BelRAI TTT

 

BelRAI TTT met focus op geestelijke gezondheidszorg

Voorlopig nog niet beschikbaar

BelRAI TTT met focus op ziekenhuiszorg

Voorlopig nog niet beschikbaar

In-house BelRAI  train-the-trainer opleidingen

Het BelRAI-team organiseert ook in-house BelRAI train-the-trainer opleidingen, bij de zorgorganisatie zelf. Hiervoor is het noodzakelijk dat het nodige materiaal ter beschikking is en dat er minimum 10 en maximum 15 deelnemers zijn ingeschreven. Deze inhouse BelRAI train-the-trainer opleidingen zijn gratis. Voor meer informatie, mail naar belrai@health.fgov.be

 

BelRAI opleiding voor gebruikers

Iedere zorgverlener die BelRAI beoordelingen invult en BelRAI gebruikt voor zorgplanning moet eerst een BelRAI opleiding volgen.

Alle deelstaten zijn akkoord dat een BelRAI opleiding voor gebruikers minimaal aan volgende voorwaarden moet voldoen:

  1. De opleiding wordt gegeven door één of meerdere gecertifieerde BelRAI trainers (zie verder voor een lijst van gecertificeerde BelRAI trainers).

  2. De opleiding omvat minimaal volgende thema’s:

 • BelRAI introductie;
 • het leren invullen van BelRAI items;
 • soorten BelRAI resultaten en hoe deze een hulp bieden voor het opmaken van een individueel zorgplan;tips voor de implementatie van BelRAI in de eigen organisatie.

  3. Om interactie mogelijk te maken is een  maximum aantal van 15 deelnemers per groep toegelaten.

  4. De opleiding duurt minimum 3 dagen, waarvan 2 opleidingsdagen en 1 intervisie dag (opgesplitst in twee halve dagen).

  5. De gebruikers kunnen gedurende minimaal zes maanden na de opleiding terecht bij de trainer voor allerlei vragen.

 

Op het einde van een BelRAI opleiding overhandigt de verantwoordelijke BelRAI trainer een opleidingsbewijs aan elke deelnemer die een volledig BelRAI opleiding heeft afgerond. Deze trainer zal ook enkele gegevens opvragen om te verzamelen in een centrale databank van de overheid. Deze gegevens worden niet verder verspreid en dienen enkel om een overzicht te hebben van de BelRAI gebruikers die een volledig opleiding hebben gevolgd. Ze kunnen op elk moment, op vraag van de gebruiker, worden aangepast of geschrapt.

De gegevens die worden verzameld zijn: naam, voornaam, functie en uw identiek deelnemersnummer. Dit nummer krijgt u van uw trainer en staat ook vermeld op uw opleidingsbewijs. Daarnaast wordt ook uw rijsregisternummer gevraagd om te vermelden op uw opleidingsbewijs. Uw rijsregisternummer wordt NIET bijgehouden in de centrale databank van de overheid.  

De concrete organisatie en de financiële aspecten worden afgesproken tussen de BelRAI trainers en de deelnemers. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de FOD Voksgezondheid.

Lijst van gecertificeerde BelRAI trainers

Volgende gecertificeerde BelRAI trainers hebben hun akkoord gegeven om hun gegevens te publiceren. Ze kunnen gecontacteerd worden om opleidingen te geven over de BelRAI screener, BelRAI Home Care en/of de BelRAI Long Term Care Facilities en/of BelRAI Palliative Care: Lijst op 10/07/2023