BelRAI© is een platform voor de elektronische registratie en uitwisseling van persoonsgegevens aan de hand van interRAI-beoordelingsinstrumenten. Zorgverleners kunnen gegevens op twee manieren delen:

  • Via de webapplicatie van BelRAI© waar zorgverleners zelf gegevens kunnen ingeven en raadplegen.
  • Via de webservice van BelRAI©, een toegangspoort voor softwarepakketten zoals het elektronisch zorgdossier, om gegevens uit te wisselen met de BelRAI©-databank.

In beide gevallen worden alle beoordelingen in de centrale BelRAI©-databank bewaard.

BelRAI©-webapplicatie is enkel toegankelijk voor erkende beoefenaars van een officieel zorgberoep in België.

Het toegangsbeleid van BelRAI© laat een geïntegreerde samenwerking toe tussen verschillende zorgsituaties en zorgsettings terwijl de privacy van personen gewaarborgd blijft.

Door op deze link te klikken wordt u doorverwezen naar de onlinediensten van eHealth om u aan te melden bij BelRAI©. Gelieve uw elektronische identiteitskaart (eID) en eID-kaartlezer klaar te houden.

Indien u geregistreerd bent op itsme (https://my.itsme.be/nl/register) dan kunt u deze inlogoptie op het authenticatiescherm van e-Health gebruiken. Daardoor kunt u inloggen op BelRAI© zonder eID-kaart(lezer).

2 JULI 2018: Belangrijk voordat u aan de slag gaat

De oude BelRAI©-applicatie, vanaf nu BelRAI© 1.0 genoemd, werd vervangen door een nieuwe applicatie, BelRAI© 2.0. Wegens juridische en technische aspecten was het onmogelijk om oude gegevens uit versie 1.0 over te zetten naar versie 2.0. Wij raden u aan om onmiddellijk over te stappen naar BelRAI© 2.0.

Om te vermijden dat personen tegelijkertijd in BelRAI© 1.0 en BelRAI© 2.0 worden opgevolgd kunt u vanaf nu in BelRAI© 1.0 geen nieuwe gegevens meer ingeven, maar wel nog gegevens raadplegen en lezen. U kunt ook een beoordeling filteren of printen als pdf. We zijn ons bewust van dit tijdelijke ongemak en vragen om uw begrip en geduld.

Indien u niet in het bezit bent van een diploma van zorgberoep (ref. KB 78) en toch toegang tot BelRAI© 1.0 hebt verkregen op basis van uw deelname aan een specifiek project, kan het voorkomen dat u niet automatisch toegang hebt tot BelRAI© 2.0. Gelieve u in dat geval te wenden tot uw projectcoördinator die kan controleren of uw aanvraag gewettigd is en in dat geval kan zorgen dat u toegang krijgt.

Binnen enkele maanden zal de oude applicatie, BelRAI© 1.0, helemaal worden afgesloten. De gegevens die werden verzameld in dat systeem zullen worden gearchiveerd en blijven, mits een gemotiveerd verzoek, toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek.