De Wiki-site is een informatief platform dat als doel heeft relevante informatie met betrekking tot het invullen van beoordelingen en het interpreteren van berekende resultaten toegankelijker te maken.

Momenteel wordt aan een nieuwe versie gewerkt.